Terug   Jeugdzorg   Logeerweekend    Home

Begeleiding van kinderen en tieners met autisme en ADHD

Kinderen met een stoornis in het autisme-spectrum (ASS) hebben meer moeilijkheden in het dagelijkse leven dan andere kinderen.

Ze begrijpen de normale gang van zaken in een gezin onvoldoende. Ze worden door de buitenwereld vaak overvraagd en hebben daartegen geen passend verweer. Omgaan met vriendjes gaat moeilijk waardoor ook het opdoen van leerervaringen uit het omgaan met andere kinderen onder druk komt te staan. Door emoties van anderen raken ze van slag. Sommige kinderen worden daardoor erg onzeker en weinig zelfstandig, andere kinderen worden boos en geloven dat iedereen tegen hen is; ze zoeken het zelf wel uit.

Voor ouders betekent dit dat zij naast de opvoeding - en verzorgingstaken die horen bij de normale gang van zaken met een kind, extra belast zijn door de noden van het kind. Door de autisme spectrum stoornis loopt het kind achterstand op in zijn ontwikkeling: extra aandacht is dan nodig om verder te komen.

Begeleiding kan helpen om je kind / puber of jezelf weer een stapje verder te helpen.

Bij de begeleiding maken we samen een plan; we brengen in kaart wat knelpunten zijn, wat je kind al kan, en wat haalbaar is voor je kind om te leren of te ontdekken. Ook kan in het plan komen te staan welke stappen er gezet gaan worden om het doel te bereiken. Na een van te voren bepaalde periode evalueren we; we kijken wat we bereikt hebben, en wat nog niet niet. Als we de van te voren gestelde doelen bereikt hebben, sluiten we de begeleiding af.

Voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek / Intakegesprek bij u thuis, mail of bel naar:

E: stef@art4everybody.com

M. 06-447 825 76 

T. 040-842 53 55

F. 040-842 53 55

 

 

 

Terug    Home